تبلیغات
♦ الــــــــهه شــــــــرقـــــی ♦ - بغـــض چشــمانـــم !

بغـــض چشــمانـــم !


بـــرای چشم‌هایـــم نمــاز بــاران بـــخوان 

ایـــن بغــــض لعنتــــی امانـــم را بریــــده اســـــت g1xrqe1gsflexrw4r5.jpg
دیدگاه ها : نظرات

نوشته شده در : دوشنبه 20 شهریور 1391 ساعت 00:14      نگارنده : MISS SAYTA
تبلیغات

X