تبلیغات
♦ الــــــــهه شــــــــرقـــــی ♦ - خـــلوتی شـــاید

خـــلوتی شـــاید


مکن از خواب بیدارم
که گاهی خواب خرگوشی
فرو رفتن به دنیای فراموشی
برای آن کسی که روز و شب بیدار بیدار است
برای آن کسی که چون زمین پیوسته در کار است
گرفتار و گران بار است
بود درمان
برای من
که از اندیشه سر شارم
الهی در عالم رویا فرو رفتن 
بود آغاز بیداری
مکن از خواب بیدارم .


خلوتم را بر هم  نزن ، آرامش می خواهم در این خلوت ..در این آرامش 

به خلوتم نیاز دارم ..به این خواب کوتاه نیازمندم ، تا آرام گیرم


 zii9bfy3xqdmczthdjv.jpgدیدگاه ها : نظرات

نوشته شده در : دوشنبه 20 شهریور 1391 ساعت 18:34      نگارنده : MISS SAYTA
تبلیغات

X